ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่องออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566