ตรวจคัดกรองดวงตาต้อกระจกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายๆใดทั้งสิ้น

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญตรวจคัดกรองดวงตาต้อกระจกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายๆใดทั้งสิ้น ในวันที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงาน สกสค. จ.นครพนม