ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ ตามโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลคร้อน