องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จ.นครพนมได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จ.นครพนมได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้ชาวตำบลดอนเตย ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการให้มากที่สุด