องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ร้องเรียนหมอ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง คณะกรรมาธการฯสภาราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่องบัญชีเงินฝากของลูกหนี้
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
find_in_page ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สตง.รับรอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58
photo ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 103
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2