info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ุ64-66) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
ชื่อเรื่อง: แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ุ64-66)    ชื่อไฟล์: uaXJNRgWed20603.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
ชื่อเรื่อง: แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    ชื่อไฟล์: en3K27vMon114327.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)    ชื่อไฟล์: wFELhDbMon114511.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร