info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 24
เมื่อวาน 270
เดือนนี้ 3,044
เดือนที่แล้ว 5,336
ทั้งหมด 18,374

info กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:


1.พรบ./พรก.

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

3.มติ ก.อบต.

4.คำสั่ง สถ.ใหม่

19 พฤษภาคม 2563

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

22 มิถุนายน 2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

22 มิถุนายน 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

1.พรบ./พรก.

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

3.มติ ก.อบต.

4.คำสั่ง สถ.ใหม่

19 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4 ปลัด รองปลัด
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร