info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 193
เมื่อวาน 290
เดือนนี้ 3,254
เดือนที่แล้ว 5,574
ทั้งหมด 18,640

การติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

 ๑๐๙ หมู่ ๔ ตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗
โทรสาร : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗ 
email:dontoei๒๕๖๑@gmail.com
1 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน


26 กุมภาพันธ์ 2563

การติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

 ๑๐๙ หมู่ ๔ ตำบลดอนเตย  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗
โทรสาร : ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗ 
email:dontoei๒๕๖๑@gmail.com
1 กันยายน 2563

แผนที่หน่วยงาน

26 กุมภาพันธ์ 2563

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4 ปลัด รองปลัด
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร