องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรนภา โพนชัยยา
นักวิชาการศึกษา
นางสาววธิดา บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ