องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group กองสวัสดิการสังคม
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุนทรีพร ละมุนมอญ
นักพัฒนาชุมชน
นายสมควร แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน