องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวจุฑารัตน์ วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอมราพร บุตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ทองแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง