องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group สำนักปลัด
นางสาวจุฑารัตน์ วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรชาติ เขตนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอู่ทอง อำนาจ
นักทรัพยากรบุคคล
นายศิรศักดิ์ คำมุล
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญสม พ่วงจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสมปอง วงษา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ