info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
เดือนนี้ 2,481
เดือนที่แล้ว 6,738
ทั้งหมด 42,542

group ฝ่ายสภา
นายอุดมศักดิ์ โพธิ์สุ
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
นายอุดมศักดิ์ โพธิ์สุ
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
นายจันทอน วงษา
รองประธานสภา
นายจันทอน วงษา
รองประธานสภา
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายจันดี อุสาราช
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายจันดี อุสาราช
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางสมจิตร วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางสมจิตร วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายคณิศร สมตน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายคณิศร สมตน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางดารุณีย์ พัฒนาศูร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางดารุณีย์ พัฒนาศูร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญจันทร์ วังตะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายบุญจันทร์ วังตะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายปรีชา แสนศึก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายปรีชา แสนศึก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายวิชัย ทะสา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายวิชัย ทะสา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายมิตรชาย ศรีลาคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายมิตรชาย ศรีลาคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายเดช อินธิราช
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายเดช อินธิราช
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายณรงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายณรงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายสุปรีดา จุฬาลม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายสุปรีดา จุฬาลม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายทองลือ พลกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายทองลือ พลกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายคำบู่ เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายคำบู่ เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0898416650
นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0898416650
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0951690489
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0951690489
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร