องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group ฝ่ายสภา
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
โทร : 0630093408
นายคณิศร สมตน
รองประธานสภา
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายวินัย วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายสวรรค์ แสนเสิก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายศักดิ์ศรี สีกา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายประยงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายสมาน เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นางนิยม โคตรสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 9