info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 31
เมื่อวาน 62
เดือนนี้ 2,548
เดือนที่แล้ว 4,350
ทั้งหมด 17,190

group ฝ่ายสภา

นายอุดมศักดิ์ โพธิ์สุ
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
นายอุดมศักดิ์ โพธิ์สุ
ประธานสภา อบต.ดอนเตย
นายจันทอน วงษา
รองประธานสภา
นายจันทอน วงษา
รองประธานสภา
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสุรเชษฐ์ วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายจันดี อุสาราช
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายจันดี อุสาราช
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายบัณฑิต แพงสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางสมจิตร วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางสมจิตร วงษา
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายคณิศร สมตน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายคณิศร สมตน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางดารุณีย์ พัฒนาศูร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางดารุณีย์ พัฒนาศูร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายบุญจันทร์ วังตะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายบุญจันทร์ วังตะพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายปรีชา แสนศึก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายปรีชา แสนศึก
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายวิชัย ทะสา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายวิชัย ทะสา
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายมิตรชาย ศรีลาคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายมิตรชาย ศรีลาคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายเดช อินธิราช
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายเดช อินธิราช
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายณรงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายณรงค์ สิงห์โพธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายสุปรีดา จุฬาลม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายสุปรีดา จุฬาลม
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายทองลือ พลกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายทองลือ พลกัน
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายคำบู่ เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายคำบู่ เศษเพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4 ปลัด รองปลัด
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร