องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group กองคลัง
นางสาวนฤพร วงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0629232592
นางกองมะณี คำมุล
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเนตรชนก ทีสุกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวลัยพร อุตรทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรุจิรา วงศ์เหง้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้