องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group กองช่าง
นายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิพงษ์ บาลนาคม
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายชนะชัย แก้วเกษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสำราญ คอนมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสรารัตน์ วรรณทุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)