องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
group คณะผู้บริหาร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นายคล้าย เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0934396615
นายสุคนธชาติ วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0652606344
นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายก
โทร : 0935626470