info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 276
เดือนนี้ 3,050
เดือนที่แล้ว 5,342
ทั้งหมด 18,380

camera_alt ภาพกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน ธนาคารขยะตำบลดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [21 มกราคม 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย [5 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดป้องกันโรคไวรัส COVID-๑๙ ในหน่วยงานราชการและตลาดสด ในพื้นที่ตำบลดอนเตย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินการโครงการจิตอาสาโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำหนองบ่อกอก ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
นายสียา อุตรทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน COVID-๑๙ ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยให้ส่วนราชการในพื้นที่ คือ ที่ว่าการอำเภอนาทม กศน. สถานีตำรวจภูธรนาทม พัฒนาชุมชน ปศุสัตว์ และธนาคาร ธกส. นาทม ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
กิกรรมประชุมอบรม เสวนาให้ความรู้เรื่อง สิทธิและหน้าที่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนทั่วไป ในเขต อำเภอ นาทม บ้านแพง ศรีสงคราม ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ...
ผู้โพส : admin
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสียา อุตรทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4 ปลัด รองปลัด
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวุฒิชัย แก้วบัวสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร