องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดที่สาธารณะ [15 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 [11 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด อบต.ดอนเตย กับทางอำเภอนาทม ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมาราม ม.4 ต.ดอนเตย [24 มิถุนายน 2565]
การประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านและตำบล [20 มิถุนายน 2565]
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง [5 มิถุนายน 2565]
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565 [3 มิถุนายน 2565]
การออกรับฝากขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [1 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2565 [1 มิถุนายน 2565]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นำเด็กและเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเตย เข้าร่วมโครงการบูรณาการโครงการ Gen z สร้างสรรค์รวมพลังเครือข่าย อพม [27 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ทำการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย [26 เมษายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)