องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นำเด็กและเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเตย เข้าร่วมโครงการบูรณาการโครงการ Gen z สร้างสรรค์รวมพลังเครือข่าย อพม
รายละเอียด : 27 พฤษภาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นำเด็กและเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเตย เข้าร่วมโครงการบูรณาการโครงการ Gen z สร้างสรรค์รวมพลังเครือข่าย อพม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ