องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : 3 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นำคนพิการร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : กองสวัสดิการฯ