info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 565
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รายละเอียด : คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร