info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ดอนเตย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
รายละเอียด : คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0801927750
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายชนิด หอมเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0612355190
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร