องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

สถิติ sitemap
วันนี้ 293
เดือนนี้2,759
ทั้งหมด143,453

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง คณะกรรมาธการฯสภาราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ร้องเรียนหมอ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่องบัญชีเงินฝากของลูกหนี้
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
อาหารเสริม (นม) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview5
อาหารเสริม (นม) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดที่สาธารณะ
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565
วันที่ 24 มิ.ย. 65 คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด อบต.ดอนเตย กับทางอำเภอนาทม ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมาราม ม.4 ต.ดอนเตย
การประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านและตำบล
พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2565
การออกรับฝากขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2565
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0801927750
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0892764860
นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0892764860
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0847993720
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร : 0847993720
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
บริการข้อมูล
facebook
อบต.ดอนเตย

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
กสว.
30/11/2565
01/12/2565
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
30/11/2565
01/12/2565
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
01/12/2565
01/12/2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
[เอกสารแนบท้าย]
กพส.
30/11/2565
30/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ