ชื่อเรื่อง : แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน
ชื่อไฟล์ : qAgoT1STue102856.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เชิญชวนข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/73