ชื่อเรื่อง : จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : oiNe9KoThu60631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้