ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้พลาสติกและโต๊ะเอนกประสงค์(สามารถพับได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง