ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแยกหน้าโรงพยาบาลนาทม-โรงเรียนอนุบาลจินตนาเลิศปัญญา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง