ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสี-หนองขี้เหี้ย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง