ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดรับแขก(โซฟา) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง