ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บจ 7596 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง