ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง