ชื่อเรื่อง : ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานตู้เอกสารและโต๊ะทำงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง