ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

อบต.ดอนเตย กับทางอำเภอนาทม ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าธรรมาราม ม.4 ต.ดอนเตย