ประกาศผลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร”