ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเตย 109 หมู่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาท่ม จังหวัดนครพนม 48140
โทร.042-519117
email : saraban@dontoei.go.th