ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.ร้องเรียนผ่านระบบเว็บไซต์  https: // www.dontoei.go.th

2.ร้องเรียนผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 042519117

3.ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เลขที่ 109 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140

4.แจ้งเรื่องด้วยตนเอง โดยสามารถนำเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เลข ที่ 109 ม.4 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140